Utegård Vårvägen

  • 2021-10-11
  • Vårvägen
  • Hårda ytor

11 okt 2021

Schaktning och iordningställande av yta intill fastighet. Plattläggning samt installation av cykelparkeringshus med tak och skjutdörrar. Av den överblivna schaktmassan fylldes intilliggande slänt igen.