Utemiljö förskola, Minneberg

  • 2021-10-11
  • BRF Svartvik
  • Skolgård

11 okt 2021

Anläggning av utemiljö intill förskola utifrån gestaltningsförslag. Målsättning var att skapa ytor som är intressanta för barnen och samtidigt ha estetiska kvalitéer. Viktigt var givetvis säkerhet samt att arbeta med ekosystemtjänster, pedagogiska moment och spännande ytor efter platsens förutsättningar. Gården ligger i en slänt och är uppdelad i flera terrasser. Rörelse, naturlek och material i fokus för gestaltningen. Vegetation användes också till stor del som rumsbildande element.