Våtmark/dammbyggnation, Solna

  • 2020-11-11
  • Tivolihalvön
  • Anläggning

11 Nov 2020

JE Mark har anlagt ett nytt våtmarksområde på Tivolihalvön i Bergshamra, Solna.  Projektet är ett samarbete med vårt systerbolag Jacksons Trädvård på uppdrag av Solna Stad.

Uppdraget inenfattar ett omfattande schacktningsarbete och dammbygge samt byggnation av två broar samt en gångstig. Ytorna runt den nya våtmarken har fått planteringar.

Förhoppningen är att området ska bli populärt hos grodor och salamandrar. I anslutningen till dammen finns ett grodhotell som kanske blir fullbelagt till hösten och övervintringen.