Tjänster

Anläggning

JE MARK utför ett brett spektrum av tjänster inom mark- och anläggning.

Tillsammans med samarbetspartners utför vi stora entreprenader inom nyproduktion och ombyggnad. Ett urval av våra tjänster:

– Finplanering vid nyproduktion av bostäder och offentliga anläggningar
– Ombyggnad av utemiljöer
– Schakt och dränering av husgrunder
– Service och reparationsarbeten av markutrustning och lekredskap
– Mindre betong- och grundläggningsarbeten
– Tillsammans med samarbetspartners utför vi tätskiktsarbeten och reparation av gårdsbjälklag

Vi utför uppdrag åt offentlig sektor såväl som fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och privat personer.

Kontakta oss för projekt inom mark- och anläggning!