Tjänster

Bostadsrättsföreningar

En skön och trivsam utemiljö och mötesplats!

Vi har lång erfarenhet av att hjälpa bostadsrättsföreningar med renovering eller upprustning av utemiljöer. Vi erbjuder våra kunder ett komplett utbud av tjänster för att skapa en hållbar och funktionell utemiljö.

JE Mark kan bland annat hjälpa till med stensättning och plattläggning, byggnation av möbler, cykelförråd, planteringslådor med mer. Vi skapar rumkänsla och gröna miljöer genom plantering av sedumtak, träd och växter. Genom anläggning och installation av markplattor, trappsteg, räcken/ledstång eller murar kan vi tillsammans få ordning på en otillgänglig utemiljö.

Vi löser det mesta inom mark och anläggning och har vana av att jobba i trånga och besvärliga utrymmen.

Oavsett om ni har en färdig idé eller vill bolla förslag med våra duktiga trädgårdsingenjörer så är ni varmt välkomna att kontakta oss för en diskussion.