Tjänster

EcoGrus

Ekologisk ytbeläggning till utemiljön 

EcoGrus är en ekologisk toppbeläggning som ger ett snyggt ytskikt samtidigt som den är tålig och lättskött. Materialet framställs helt utan kemikalier, genom att grus eller kross blandas med ett organiskt bindemedel.

EcoGrus kan med fördel användas för byggnation av gångbanor, parkeringsytor och cykelvägar. Det är ett bra och naturligt alternativt på skolgårdar, kyrkogårdar och torgytor. EcoGrus kan också användas i sportsammanhang, såsom på golfbanor och tennisplaner.

Materialet är beständigt och hållbart, då det förhindrar erosion och dammbildning i och med att materialet stabiliserar krossade material. Underhåll av EcoGrus är mycket enkelt då stabiliseringsprocessen upprepas vid regn.

Läs gärna mer i vårt produktblad.
Broschyr för webb
Broschyr för utskrift  

Välj en ytbeläggning utan kemikalier – kontakta oss så berättar vi mer!