Tjänster

Expertis och kunskap

Vi kan allt inom mark och park! 

JE Mark har utfört det mesta inom mark- och anläggningsentreprenad.

Till exempel så har vi varit delaktiga i en ytterstadssatsning i Tensta, Stockholm. Där har vi genomfört upprustning och förnyelse av flera kvarter. Uppdraget bestod i anpassning och förnyelse av hela gårdsmiljöer, lekplatser, tvättstugemiljöer, planteringsytor och ytskikt.

I Österåker har vi varit del av en satsning kring biologisk mångfald och att hålla landskapet öppet och levande. Vi har byggt naturstigar, satt upp stängsel och gjort i ordning hagmark för kor och får.

På historisk plats runt Storkyrkan i Gamla stan har vi byggt radonbrunnar för att leda bort radon. På Adelsö har vi utfört ett uråldrigt uppdrag då vi restaurerat en hundra år gammal stenmur. Vi har också med försiktighet renoverat flera milstenar, bland annat i Roslagen.

Våra medarbetare har många olika kompetensområden och tillsammans har vi jobbat med det mesta som går att göra vad gäller utemiljö.

Tveka inte att kontakta oss för att diskutera era idéer och önskemål!