Tjänster

Finplanering

Vi skapar avkopplande och lättillgängliga utomhusmiljöer att vistas på.

JE Marks tjänster inom finplanering innefattar allt från markbeläggning till plantering av träd och buskar.

Vi iordningställer yttre miljöer såsom gräsmattor, planteringar och andra typer av markytor. Vi utsmyckar park- och vattenområden med nödvändig utrustning såsom  spångar, bänkar och papperskorgar. Vi bygger stenmurar och installera ljusinstallationer.

Utifrån våra kunders önskemål finplanerar vi yttre miljöer både vid om- och nybyggnation av såväl stora som små bostadsområden.

Vi utför uppdrag åt offentlig sektor såväl som fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och privat personer.

Kontakta oss för mer information!