Tjänster

Lekplatser

JE Mark har gedigen erfarenhet av att skapa lekfulla platser för små och stora

Välplanerade lekplatser uppmuntrar barn att vara mer aktiva, öva motoriska och sociala färdigheter. Under åren har vi på JE Mark byggt upp traditionella lekplatser såväl som temastyrda ”multiarenor” som inspirerar till utomhuslek.

Vi erbjuder nyanläggning eller byte av utrustning samt lekplatsbesiktning för att skapa en trygg och säker lekmiljö. För att minska risken för personskador på lekplatser skall besiktning ske på befintliga lekplatser men även vid nyanläggning och ändring av utrustning.

JE Mark hjälper kommuner såväl som företag och bostadsrättsföreningar att bygga den lekplats ni drömmer om. Vi hjälper er också med besiktning för en trygg utemiljö för både strora och små!

Vi utför både stora och små jobb på uppdrag av kommun såväl som fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och privat personer.

Ta kontakta med oss för mer information.