Tjänster

Projektering

Vi skapar hållbara helhetslösningar för en levande och attraktiv utemiljö.

I samarbete med mark- och landskapsarkitekter utför JE Mark projektering av utemiljöer. I större projekt jobbar vi alltid med erfarna landskapsarkitekter. När det gäller mindre ombyggnader i befintliga miljöer eller tekniska lösningar i utemiljön har vi kompetensen i företaget och utför projekteringen själva.

Vi utför gärna totalentreprenader, där vi tar ett totalansvar från projektering och byggande till skötsel av anläggningen under garantitiden.

Kontakta oss för mer information!