Tjänster

Projektering

Vi skapar hållbara helhetslösningar för en levande och attraktiv utemiljö.

I samarbete med våra erfarna och duktiga kollegor inom koncernen utför JE Mark projektering av all sorts utemiljöer. I större projekt jobbar vi med erfarna landskapsarkitekter och lanskapsingenjörer från Park i Syd. När det gäller mindre ombyggnader i befintliga miljöer eller tekniska lösningar i utemiljön har vi kompetensen i företaget och utför projekteringen själva.

Vi utför gärna totalentreprenad, där vi tar tar ansvar från projektering till anläggning och skötsel under garantitiden. Våra kunder återfinns såväl inom offentlig sektor, som fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och privat personer.

Kontakta oss för mer information!