Tjänster

Projektering

Vi skapar hållbara helhetslösningar för en levande och attraktiv utemiljö.

I samarbete med våra erfarna och duktiga kollegor inom koncernen utför JE Mark projektering av all sorts utemiljöer. I större projekt jobbar vi med erfarna landskapsarkitekter och lanskapsingenjörer från Park i Syd. När det gäller mindre ombyggnader i befintliga miljöer eller tekniska lösningar i utemiljön har vi kompetensen i företaget och utför projekteringen själva.

Vi utför gärna totalentreprenad, där vi tar tar ansvar från projektering till anläggning och skötsel under garantitiden.

Kontakta oss för mer information!