Tjänster

Drift och underhåll

JE Mark utför drift och underhåll av utemiljöer – året runt.

En välskött utemiljö är en faktor som dokumenterat har en positiv effekt på människors välmående. Vi utför skötseluppdrag för kreativa och avkopplande miljöer.

För oss är det ett naturligt steg att upprätthålla och sköta om de fina miljöer vi skapat åt våra kunder. Vi erbjuder garantiskötsel efter avsluta anläggningsuppdrag. Naturligtvis tar vi även skötseluppdrag i befintliga miljöer som vi inte själva har varit med och skapat.

Vi kan bland annat hjälpa er med klippning av gräsmattor, plantering, ogräsrensning samt omhändertagande och beskärning av växter, buskar och träd. I vårt arbete använder vi inga kemiska bekämpningsmedel, utan bekämpar ogräs och annat oönskat växtligt mekaniskt.

Vi jobbar året runt med såväl vår luckring som lövkrattning och sandsopning eller specifika punktinsaters för att förhöja er utemiljö!

Våra skötselåtaganden består normalt av sommar- och/eller vinteruppdrag.

Vi har avtal med både offentlig sektor, företag, bostadsrättsföreningar och samfällighetsförening.

Kontakta oss för mer information!