Tjänster

Snöröjning

JE Mark hjälper er med snö- och halkbekämpning

Under vintern plogar, skottar, sandar och saltar vi för att ta hand om snö och is på de områden där vi utför skötseluppdrag.

JE Mark skottar och skrapar gångbanor, trappsteg, ramper och byggnadsingångar för att säkerställa säkra passager till fastighetsområden. På så vis minskar vi även riskerna för olycksfall i området. När snön smält och marken tinat sopar vi upp grus och sand.

Kontakta oss så hjälper vi er att förbereda inför en vintersäsong utan halkolyckor.