Ny våtmark och grodhotell!

3 jun 2020

Vi håller på att slutföra anläggningen av ett nytt våtmarksområde i Bergshamra, Solna.  Projektet är ett samarbete med vårt systerbolag Jacksons Trädvård på uppdrag av Solna Stad.

Schacktningsarbetet av dammen har pågått sedan i höstas.  Just nu byggs två broar samt en gångstig och vi planterar på de nya ytorna runt våtmarken.  Projektet kommer att färdigställas under juli månad.

Förhoppningen är att området ska bli populärt hos grodor och salamandrar. I anslutningen till dammen finns ett grodhotell som kanske blir fullbelagt till hösten och övervintringen.

Vid frågor om projektet, kontakta platschef Tommy.

Bild av Tommy Törnqvist

Platschef

Tommy Törnqvist

Telefon: 070 824 90 36