Besiktning av lekplatser

27 okt 2020

Vi på JE Mark har en certifierad besiktningsman av platser för lek, motion eller annan utevistelse samt lekredskap. Det innebär att vi på JE Mark utför besiktning av båda nya och befintliga aktivitesytor, för att skapa trygga och säkra utemiljöer för båda stora och små!

Kontakta oss för att boka in ett besiktningsbesök.

Bild av Mattias Lagebo

Lean och besiktningsman lekplatser

Mattias Lagebo

Telefon: 070 206 23 46

@