Finplanering av bostadsområde

14 maj 2020

Vid Tisdagsvägen i Hökarängen byggs ett hundratal nya lägenheter. Husens färger är i terrakotta, grått och rostrött, med vita gavlar och tak av lertegel. Tanken är att husen ska smälta in i 1940- och 50-talsbebyggelsen
runtomkring.

JE Mark anlägger och sköter finplanering av utemiljön kring de nya bostäderna. Arbetet har pågått sedan i höstas och sker på uppdrag av byggbolaget Besqab.

Projektet har innefattat många olika moment inom finplanering. Vi har byggt planteringar och trappor, satt kantsten och friser av storgatsten.
Vi har även installerat C-pollare och L-stöd som murar för att skapa avgränsningar och olika rum i bostadsområdet.

Vi har lagt bjäklag utanför fasaderna samt inomhus i ett parkeringshus. Dessutom monterar vi utrustning såsom cykelställ,nsoffor och bord för ökad trivsel. Vi har också monterat ett tipitält som lekplats för de mindre bostadsgästerna.

Ett av de sista momenten har varit justring av asfalt samt nyasfaltering av ett
antal större ytor.

Har du frågor om projeket? Kontakta platschef Jonas för mer information.

Bild av Jonas Johansson

Platschef

Jonas Johansson

Telefon: 070 824 90 38

@