IKEA Kungens kurva

19 feb 2021

Vi på JE Mark genomför flertalet förbättringar av utemiljön kring IKEA Kungens kurva. Vi har slutfört reparation av en gångbro och håller nu att iordningställa markytan utanför flera av varhusets utgångar. Vi jobbar på, men med stor hänsyn till besökare, så att vistelsen i varuhuset inte störs.

Vid frågor om projektet, kontakta P-G!

Bild av Per-George Uddgård

VD

Per-George Uddgård

Telefon: 070 824 90 39

@