Ny parkeringsyta på gång i Åkersberga

11 sep 2019

Åt Bostadsrättsföreningen Hästskon i Åkersberga bygger vi 22 st nya parkeringsplatser med tillhörande belysning/p-värmare. Vi förbereder också ytorna inför elbilsladdning.

Parkeringen har ett ytskikt av asfalt, men utmaningen kring detta uppdrag beror i att fallet mot kanterna skevar och regnvattnet rinner inte ned som det ska till närmsta brunn och det kommunala dagvattensystemet.

Därför bygger vi upp en kant som leder ner vattnet via ett makadamdike och till en dräneringsledning som lokalt hjälper till att bibehålla grundvattennivån. Vi skapar ett lokalt omhändertagande av vattnet för att hjälpa till att bevara en stadig grundvattennivå.