På gång – Måsens Parklek

15 okt 2019

Vid Magelungens strand i Farsta ligger Måsens lekplats, som vi just nu håller på att renovera på uppdrag av Stockholm Stad.

– Ett tiotal medarbetare från oss har varit involverade och med hjälp från två inhyrda
stenläggare och två maskinister är projektetnu inne i sitt slutskede, berättar Jimmy Wanzelius, projektledare.

Måsen parklek kommer att bli ett uterum för alla åldrar med varierande aktiviteter, såsom en multiarena, ett utegym, lekställningar och en upphöjd scen.

Måsen parklek blir en mötesplats för alla!
Parken kommer också att fyllas med blommande perenner, buskar och träd.
Genom växtbäddar av biokol tas det tillrinnande dagvattnet tillvara och renas
i biokolsbädden innan det rinner ned i sjön Magelungen.

Om allt går enligt plan så kommer alla hårdgjorda ytor att vara klara i december.
Den officiella invigningen av parken sker först våren 2020.