Renovering av ramper

16 Nov 2020

Bilder från markarbeten i Hagalund, Solna där vi på JE Mark har förbättrat en bostadsrättsförenings entré. Vi har rivit ut gamla ramper och höjt marken för att i möjligaste mån undvika trappsteg. I marken har vi även lagt in värmeslingor för uppvärmning på vintern. Muren som går längst med entréen har fått sig ett lyft och desssutom har vi gjort om brunnar och tätskikt.

För mer information, kontakta Rolf.

Bild av Rolf Kahlbom

Arbetsledare

Rolf Kahlbom

Telefon: 072 574 88 04

@