Upprustning av Gudö park

17 maj 2022

JE Mark blir tilldelade Gudö park – upprustning av lekplats och park.

Gudö park är idag både trivsam och värdefull så kommunen vill bevara det som redan är bra och komplettera med några fler funktioner för lek och aktivitet.

Vi kommer att utveckla miljön med lekhus, lekdjur och träningsutrustning som skapar utrymme för fantasi, utforskande och upplevelse. Vi kommer att skapa sittplatser i ett härligt solläge samt intill ån. Ny växtlighet som kommer att gynna insektsliv och den biologiska mångfalden kommer att planteras.